Kids' Size Chart

How to Measure

ขั้นตอนที่ 1: วางกระดาษตั้งฉากกับผนัง ยืนบนกระดาษโดยให้ส้นเท้าแตะผนัง

ขั้นตอนที่ 2: ทำเครื่องหมายที่จุดสูงสุดของนิ้วยาวที่สุดบนกระดาษ วัดระยะทางจากผนังถึงจุดทำเครื่องหมายเพื่อหาความยาวของเท้า (มม.) ขั้นตอนที่

 

 

ขั้นตอนที่ 3: เปรียบเทียบการวัดความยาวของเท้ากับตารางเพื่อเลือกไซส์ที่เข้ากันในคอลัมน์ไซส์ Crocs (US Size)

ตัวอย่าง: ความยาวของเท้าคือ 13.8 ซม. เทียบเท่ากับ 138 มม. อยู่ในช่วง 133-140 มม. ที่เข้ากับไซส์ C7.

 

Crocs Size (US)
UK EU JP Foot Length (mm)
C2 N/A N/A N/A 98
C3 N/A N/A N/A 99 - 107
C4 4 19 - 20 12 109 - 115
C5 5 20 - 21 13 116 - 123
C6 6 22 - 23 14 124 - 132
C7 7 23 - 24 15 133 - 140
C8 8 24 - 25 15.5 141 - 149
C9 9 25 - 26 16.5 150 - 157
C10 10 27 - 28 17.5 158 - 166
C11 11 28 - 29 18 167 - 174
C12 12 29 - 30 18.5 175 - 183
C13 13 30 - 31 19 184 - 191
J1 1 32 - 33 19.5 192 - 200
J2 2 33 - 34 20 201 - 208
J3 3 34 - 35 21 209 - 217
J4 4 36 - 37 22 218 - 225
J5 5 37 - 38 23 226 - 233
J6 6 38 - 39 24 234 - 242